atheneq com

Máy Hàn Biên

  • Chức năng:

Các tấm vải địa kỹ thuật được ép vào lô nóng của máy hàn biên. Các lô nóng làm nóng chảy bề mặt biên của tấm vải địa kỹ thuật. Các thiết bị truyền động ép 2 biên của tầm vải địa kỹ thuật đang nóng chảy với lực cao tác động lên nhau. Các biên tấm vải địa kỹ thuật dính với nhau hạ nhiệt và hóa rắn.


  • Thông tin máy hàn biên:

  1. Vải địa kỹ thuật
  2. Bộ phận ép
  3. Bộ phận gia nhiệt
  4. Thiết bị truyền động


Máy Hàn Biên

Wedge-It-PLUSWedge-It-MULTI


Wedge-It-MULTI-ECOWedge-It-Micro


Các Sản Phẩm