atheneq com

Máy Hàn Đối Đầu

Công nghệ hàn đối đầu HÜRNER  hoàn hảo trên công trường và trong xưởng. Các dòng sản phẩm toàn diện, từ đường kính ống 40 mm đến 1600 mm, bất kể ứng dụng nào: dòng máy điều khiển thủ công, máy CNC ECO bán tự động và hoàn toàn tự động, đều tuân thủ theo các thông số của tiêu chuẩn ISO về hàn ống nhựa PE/PP/PVDF cho mọi kích thước ống


Bên cạnh các máy CNC của ECO Line (dễ vận hành), các dòng máy hàn WeldControl và WeldControl EF được phát triển là cuộc cách mạng trong dòng máy hàn thủ công có hỗ trợ của hệ thống thuỷ lực. Chúng đạt được các mối hàn có chất lượng tốt hơn khi sử dụng máy hàn truyền thống


Các máy hàn đối đầu của dòng CNC ECO và CNC ECO+ tạo ra các mối hàn PE, PP và PVDF được điều khiển bằng CNC có đường kính 40 mm đến 1600 mm. Cả dữ liệu truy xuất nguồn gốc thành phần và các thông số đường ống liên quan đến hàn có thể được chọn trong các menu


  CNC ECO 2.0

  WeldControl EF

  WeldControl

  Manual Hydraulic

  SPG 2.0


  Các Sản Phẩm