atheneq com

Máy Hàn Đùn

  • Chức năng:

Que hàn đi qua bộ nạp que vào thân máy đùn, được tạo hạt, tan chảy trong buồng nóng chảy, được nén và sau đó được vận chuyển bằng vít đùn đến bề mặt đầu ra của đầu hàn. Máy thổi gia nhiệt làm nóng bề mặt của khu vực nối trên 2 tấm nhựa được hàn lại với nhau. Nhựa tan chảy ra khỏi đầu hàn và được cho hình dạng mong muốn của nó nhờ vào đầu hàn thích hợp. Sự tan chảy và vật liệu cơ bản nguội dần với nhau và mối hàn được hình thành.


  • Thông tin của máy hàn đùn:

  1. Động cơ đẩy
  2. Que hàn
  3. Chỗ nạp que hàn
  4. Máy đùn
  5. Vít đùn (bao quanh bởi buồng nóng chảy và hộp giữ nhiệt)
  6. Đầu thổi hơi nóng
  7. Đầu hàn
  8. Quạt thổi hơi nóng


Máy Hàn Đùn

MMMAK-18

MAK-25MAK-32-BMAK-36-B


MAK-40-BMAK-48-BMAK-58-B

MAK-65-BGMAK-350-BGMAK-420-B

GMAK-600-BRob-Extruder


Các Sản Phẩm